SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE
www.beautyglowinsideout.si

SPLOŠNO

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine Beauty Glow Inside-Out (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetjeBeautyGlow Inside-Out, Nataša Popov, s.p., Draga 18a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta.

Spletna trgovina omogoča nakup spletnih izobraževanj, svetovanj, programov, delavnic ter izdelkov oz. dodatkov, kozmetike in drugih izdelkov prek spletnega naslova: www.beautyglowinsideout.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli  in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini. Registrirani uporabnik lahko zapre svoj uporabniški račun v spletni trgovini, tako da pošlje elektronsko pošto s svojim uporabniškim imenom na naslov info@beautyglowinsideout.si z naslovom “Odjava registracije”.
Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost hitrega nakupa. 
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik),  in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

NAROČILO

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu. Izdelke je mogoče naročiti v slovenskem jeziku, dostavljajo pa se na območju Republike Slovenije.

Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba. Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v
košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na tekoči račun ponudnika, je naročilo plačano. Za plačilo naročila po predračunu ima kupec na voljo 7 dni, če v tem času naročila ne plača, lahko ponudnik naročilo/pogodbo prekliče.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V primeru napake lahko kupec naročilo v času do prejema elektronskega obvestila o potrditvi in odpremi naročila prekliče brez dodatnih stroškov.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne. Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen. 

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@beautyglowinsideout.si

CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) – podjetje ne obratuje kot davčni zavezanec. Prav tako cene ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna in pri ponudniku ne uveljavlja naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.
Kuponov za popust ni mogoče koristiti na izdelke, ki že imajo popust ali so v
akciji. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

MOŽNOSTI PLAČILA

V spletni trgovini so na voljo naslednje možnosti plačila:

Plačilo po predračunu: predračun je poslan na e-naslov kupca. Kupec pri
plačilu predračuna navaja podatke iz omenjenega predračuna. Naročeni
izdelki bodo odpremljeni takoj po prejetem plačilu. Dokler ni plačana celotna
kupnina, ostane naročeno blago last ponudnika.

DOSTAVA

Dostavo opravlja Pošta Slovenije.
Glede na višino nakupa so stroški dostave naslednji:
Nakupi do 60 EUR:          4,5 EUR
Nakupi nad 60 EUR:        brezplačna dostava

DOBAVNI ROK

Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 1–5 delovnih dni. Za izdelke, ki trenutno niso zalogi, je dobavni rok naveden pri izdelku (približno 10 delovnih dni).

VRAČILO BLAGA 

Kupec ima pravico, da v 14 dneh po prejemu naročenega blaga (fizičnega blaga) ponudniku sporoči, da odstopa od naročila/pogodbe. To sporoči na e-naslov: info@beautyglowinsideout

Odstop od pogodbe ni možen v posebnih primerih, določenih v ZVPot ter v morebitni drugi zakonodaji s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov. Ponudnik bo kupnino vrnil najpozneje v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od naročila. Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 15 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Ponudniku ni treba sprejeti blaga in s tem odstopa kupca od pogodbe (ter posledično vračila kupnine), če sta blago ali njegova embalaža poškodovana ali se je njegova količina zmanjšala. Ponudnik bo plačila vrnil čim prej, najpozneje pa v 30 dneh po prejemu blaga.
Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.

Kupec lahko blago vrne tako,

  • da poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec. Beauty Glow Inside-Out, Nataša Popov s.p., Draga 18a, 1000 Ljubljana
  • da se zglasi na naslovu Beauty Glow Inside-Out, Nataša Popov s.p., Draga 18a, 1000 Ljubljana, kjer lahko osebno vrne blago. Ob vračilu mora prav tako priložiti kopijo originalnega računa.

REKLAMACIJA

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@beautyglowinsideout.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.

ODGOVORNOST

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov ipd. v spletni trgovini in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. 

Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo
dejanskega stanja.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini Beauty Glow Inside-Out!

Ljubljana, december 2023